Instalacje oświetlenia

Elektryk w czerwonej koszulce zakładający oświetlenieZajmujemy się przygotowaniem dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia ulic, parkingów, parków, placów oraz innych przestrzeni w obrębie miast, jak również na terenach prywatnych. Nasze możliwości pozwalają nam również sprawnie wykonać instalację oświetleniową.

Bezawaryjne i energooszczędne oświetlenie

Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego oraz rowerzystom i przechodniom. Od nowoczesnych systemów oświetlenia ulicznego wymaga się bezawaryjnego działania oraz niskiego zużycia energii elektrycznej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich parametrów oświetleniowych.

Wszystkie nasze projekty zgodne są z dyrektywami europejskimi oraz polskimi normami. Na etapie projektowania oświetlenia ulicznego bierzemy pod uwagę kwalifikację odpowiedniej sytuacji oświetleniowej i wybór klasy oświetlenia, a także zdefiniowane wymagania fotometryczne dla poszczególnych klas oświetleniowych, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg i aspektów środowiskowych.

Projektowane przez nas oświetlenie gwarantuje optymalne parametry świetlne, zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego oraz pieszym, minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz działa bezawaryjnie. Zachęcamy do zadawania pytań i do konsultacji z naszym działem projektowym.