Instalacje bezpieczeństwa

Alarm przeciwpożarowy na suficieNasza firma zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji bezpieczeństwa. Są to systemy sygnalizacji pożaru, detekcji dymu, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Systemy bezpieczeństwa w przypadku pożaru

Pożar stanowi jedno z największych zagrożeń dla majątku i życia ludzi. Nowoczesna technika pozwala na budowę skutecznych systemów ostrzegawczych opartych na najnowszych detektorach i współdziałających urządzeniach. Systemy SAP – czyli sygnalizacji alarmowej pożarowej mają za zadanie wykrywanie pożarów, inicjowanie alarmów i automatyczne powiadamianie jednostek straży pożarnej. Wykonują również inne działania  zmniejszające skutki pożaru.

Rozbudowane systemy przeciwpożarowe

Nasza firma projektuje i montuje kompletne systemy SAP. Dostarczamy systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania SO, systemy zamknięć ogniowych, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, systemy gaszenia mgłą wodną i gazami obojętnymi oraz systemy detekcji gazów w garażach podziemnych.

Montujemy również dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, których zadaniem jest emisja sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Nadawane mogą być one automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub przez operatora.

Zajmujemy się projektowaniem i montażem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jest to oświetlenie umożliwiające opuszczenie miejsca przez osoby zagrożone, najczęściej podczas pożaru lub zadymienia. Zachęcamy do współpracy. W razie pytań prosimy o kontakt.