W jakim celu stosuje się instalacje niskoprądowe?

Nowoczesne instalacje niskoprądowe pozwalają na tworzenie osobnych źródeł zasilania dla wielu systemów i urządzeń. Wykorzystywane są między innymi w teletechnice i teleinformatyce, ale nie tylko. Czym charakteryzują się instalacje niskoprądowe? Gdzie i w jakim celu się je stosuje?

Właściwości instalacji niskoprądowych

Instalacje niskoprądowe to instalacje elektryczne działające na niskim napięciu, czyli takim, które do napięcia znamionowego dochodzi na poziomie do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Instalacja niskoprądowa składa się z rozmaitych kabli, przewodów, zasilaczy, urządzeń zabezpieczających i ochronnych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej.

Gdzie i w jakim celu stosuje się instalacje niskoprądowe?

Instalacje elektryczne niskoprądowe pozwalają na zastosowanie osobnego źródła zasilania do różnorodnych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Sieci te wykorzystywane są zarówno w obiektach przemysłowych, miejscach użytku publicznego, jak i w domach prywatnych.

Instalacje i sieci o niskim napięciu mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i przebywającym w nich osobom. Stanowią one podstawę działania wielu nowoczesnych urządzeń. Odpowiadają one między innymi za poprawne działanie systemów alarmowych, systemów monitoringu i kontroli dostępu, domofonów, telewizji cyfrowej, a także sieci komputerowych i telefonicznych. Ponadto stosowane są one przy tworzeniu systemów przeciwpożarowych – bez instalacji niskoprądowych nie działałyby zatem czujniki zadymienia, alarmy przeciwpożarowe, czujniki tlenku węgla czy gazu oraz inne systemy, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i budynków. Instalacje działające na niskim napięciu stosowane są także przy budowie infrastruktury technicznej inteligentnych domów.