W jakich budynkach wymagany jest montaż DSO?

Decydując się na budowę lub modernizację budynku, warto zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące montażu DSO. W niektórych przypadkach jest to konieczność, ale nawet jeśli nie ma takiego obowiązku, warto rozważyć taką inwestycję ze względu na korzyści płynące z tego rozwiązania.

Przepisy dotyczące montażu DSO

Montaż DSO (Domowego Systemu Odgromowego) jest regulowany przez przepisy prawa budowlanego oraz normy techniczne. Zgodnie z polskim prawem, obowiązek instalacji tego systemu dotyczy budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m² oraz wysokości przekraczającej 15 m. W praktyce oznacza to, że montaż DSO jest wymagany przede wszystkim w przypadku dużych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, domy kultury czy centra handlowe. Projektowanie instalacji technicznych w takich budynkach musi uwzględniać obecność DSO, aby spełnić wymogi przepisów. Warto jednak pamiętać, że montaż DSO może być również zalecany w innych przypadkach, nawet jeśli nie ma obowiązku wynikającego z przepisów. Na przykład, jeśli budynek znajduje się w rejonie o podwyższonym ryzyku wystąpienia wyładowań atmosferycznych, warto rozważyć zastosowanie DSO jako środka prewencyjnego. Projektowanie instalacji technicznych powinno wtedy uwzględniać specyfikę lokalizacji i potencjalne zagrożenia.

Korzyści płynące z montażu DSO

Decydując się na montaż DSO, można liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim, obecność tego systemu znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz chroni mienie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko pożarów, awarii elektrycznych czy uszkodzeń konstrukcji budynku. Ponadto, montaż instalacji technicznej DSO może wpłynąć na obniżenie kosztów ubezpieczenia budynku, gdyż obecność tego systemu jest często postrzegana przez ubezpieczycieli jako czynnik zmniejszający ryzyko wystąpienia szkód.